Opłaty notarialne

Na koszty sporządzenia aktu notarialnego składa się:

  • taksa notarialna,
  • należne Skarbowi Państwa podatki (np. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT), a następnie przekazywane właściwemu urzędowi skarbowemu,
  • opłaty sądowe, pobierane przez notariusza, a następnie przekazywane właściwemu sądowi wieczysto-księgowemu.

Na każdym sporządzonym dokumencie wymieniona zostaje wysokość pobranej taksy notarialnej podatków i innych opłat.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje taksa notarialna, określona na podstawie rodzaju i wartości umowy sporządzanej pomiędzy stronami czynności, w wysokości określanej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148 poz. 1564 z późn. zm.).

Kontakt i dojazd

mapa
Notariusz
MAREK ROMAN KUCHARSKI
41-400 MYSŁOWICE
ul. MIKOŁOWSKA 34/2
tel.: 32/2038761
fax: 32/2038761
e-mail:
kancelaria@notariuszkucharski.pl