Dokumenty do pełnomocnictwa

Pobierz jako plik rtf

PEŁNOMOCNICTWO

  • dane osobowe mocodawcy i pełnomocnika,
  • zakres pełnomocnictwa (jakie czynności powinno obejmować pełnomocnictwo i na jakich warunkach),
  • w przypadku pełnomocnictwa do sprzedaży lub darowizny nieruchomości, opis tej nieruchomości i numer księgi wieczystej,
  • w przypadku pełnomocnictwa do reprezentowania spółki lub do dokonywania czynności w zakresie prowadzonej przez mocodawcę działalności gospodarczej, dane spółki lub działalności (KRS, CEiDG).