Dokumenty do aktu poświadczenia dziedzictwa

Pobierz jako plik rtf

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

  • dane osobowe wszystkich spadkobierców (ustawowych i testamentowych),
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • wszystkie testamenty spadkodawcy, jeżeli zostały sporządzone,
  • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia, w przypadku zmiany nazwiska odpisy skrócone aktów małżeństwa, w przypadku śmierci którego ze spadkobierców opisy skrócone aktów zgonu,
  • numer PESEL spadkodawcy,
  • jeżeli w skład spadku wchodzi prawo własności lub użytkowanie wieczyste nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta – numery ksiąg wieczystych.

Akt poświadczenia dziedziczenia może być sporządzony u notariusza w przypadku spadków otwartych po 1 lipca 1984 roku w obecności wszystkich spadkobierców ustawowych, a w przypadku, gdy został sporządzony testament również testamentowych (włącznie z wydziedziczonymi), którzy do aktu muszą stanąć osobiście (nie mogą ustanowić pełnomocnika).