Dokumenty do umów majątkowych małżeńskich

Pobierz jako plik rtf

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE

1. rozdzielność majątkowa lub z wyrównaniem dorobków:

  • dane osobowe dane osobowe małżonków,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,

2. umowa przedmałżeńska:

  • dane osobowe osób zamierzających zawrzeć związek małżeński,
  • data i miejsce planowanego ślubu,

3. rozszerzenie wspólności ustawowej:

  • dane osobowe dane osobowe małżonków,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • opis przedmiotów należących do majątków osobistych małżonków, na które ma zostać rozszerzona wspólność (numer księgi wieczystej, podstawa nabycia oraz inne dokumenty, jeżeli będą wymagane po weryfikacji księgi wieczystej).