Notariusz Mysłowice


Szanowni Państwo!

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.

Kancelaria prowadzona jest w budynku w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej 34, lokal numer 2.

Realizując czynności w naszej Kancelarii macie Państwo możliwość skorzystania z wieloletniego doświadczenia prawniczego rejenta Marka Kucharskiego nabytego w czasie prowadzenia praktyki radcy prawnego oraz notariusza, jak również z wiedzy wykwalifikowanych pracowników. Notariusz studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim ukończył w 1992 roku, zdobywając następnie od 1996 roku doświadczenie w obsłudze prawnej organów administracji rządowej i podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza w zakresie:

- spraw dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego, zakładania spółek prawa handlowego i dokonywania zmian ich umów, w tym podwyższenia kapitału;
- obsługi prawnej obrotu wierzytelnościami;
- procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa.


"Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami uczciwości, godności i honoru."W ramach swojej działalności notariusz:

  • sporządza teksty aktów notarialnych (np. umowy zbycia nieruchomości, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki),
  • dokonuje poświadczeń dokumentów i poświadczenia dziedziczenia (sprawy spadkowe),
  • w uzasadnionych przypadkach, które warunkują szczególne okoliczności, dokonuje czynności notarialnej poza lokalem Kancelarii np. w domu, szpitalu lub siedzibie podmiotu gospodarczego.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Kancelarią w celu:

  • pozyskania informacji o dokumentach, które są niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego lub umowy zbycia nieruchomości (mieszkanie, dom, działka),
  • ustalenia dogodnego terminu spotkania w celu złożenia dokumentów lub podpisania aktu notarialnego,
  • omówienia kosztów notarialnych (opłaty notarialne i sądowe, podatki).

Kontakt i dojazd

mapa
Notariusz
MAREK ROMAN KUCHARSKI
41-400 MYSŁOWICE
ul. MIKOŁOWSKA 34/2
tel.: 32/2038761
fax: 32/2038761
e-mail:
kancelaria@notariuszkucharski.pl