Dokumenty do testamentu

Pobierz jako plik rtf

TESTAMENT

  • dane osobowe testatora,
  • dane osobowe osoby, która zostanie powołana do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia),
  • w przypadku testamentu z wydziedziczeniem – dane osoby wydziedziczanej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia) oraz przyczyny wydziedziczenia,
  • w przypadku ustanawiania zapisu – dane osoby, na rzecz której zapis zostanie ustanowiony (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia) oraz opis przedmiotu zapisu (dotyczy zapisu zwykłego i zapisu windykacyjnego),
  • w przypadku ustanowienia polecenia – dane osoby, na rzecz której zostanie ustanowione polecenie (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia) oraz treść polecenia.