Dokumenty do przyjęcia lub odrzucenia spadku

Pobierz jako plik rtf

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU/ODRZUCENIU SPADKU

  • dane osobowe osoby stawającej do aktu notarialnego,
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • informacje dotyczące kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania),
  • jeżeli postępowanie spadkowe toczy się w sądzie - numer sygnatury sprawy,
  • w przypadku odrzucenia spadku przez małoletniego – prawomocne postanowienie sądu rodzinnego i nieletnich o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego.