Dokumenty do sprzedaży lub darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Pobierz jako plik rtf

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOSCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

  • dane osobowe stron umowy,
  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługiwaniu prawa,
  • zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości opłat bieżących,
  • podstawa nabycia prawa (przydział, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
  • w przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące uregulowania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn,
  • opis lokalu,
  • warunki umowy (cena, sposób i termin zapłaty, termin wydania nieruchomości),
  • jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest prowadzona księga wieczysta – numer tej księgi,
  • jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ma być założona księga wieczysta, to należy przedłożyć: zaświadczenie ze spółdzielni dla celów założenia księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz kartoteką budynków zawierające klauzulę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

(takie same dokumenty wymagane są przy umowach zamiany, zniesienia współwłasności, działach spadku, podziałach majątku itp.)