prawo spadkowe

Czym jest poświadczenie dziedziczenia? 2019.02.13

Czym jest poświadczenie dziedziczenia?
Notarialne poświadczenie dziedziczenia  a właściwie wydany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, który uprzednio został zarejestrowany w rejestrze spadkowym ma taką samą moc i spełnia taką samą funkcję jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Akt poświadczenia dziedziczenia wskazuje więc wprost kto jest spadkobiercą po osobie po której poświadczane jest dziedziczenie, czy jest spadkobiercą ustawowym czy testamentowym oraz jaki udział w spadku danemu spadkobiercy przysługuje.

Kto może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia?
Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument który może być sporządzony tylko i wyłącznie przez notariusza zgodnie z ustawa prawo o notariacie. Jednakże osoby zainteresowane przeprowadzeniem postępowania spadkowego u notariusza mają możliwość wyboru notariusza  i to niezależnie do tego, gdzie przed śmiercią mieszkał spadkodawca o ile był obywatelem polski.
Jest to jeden z atutów tej procedury w porównaniu ze stwierdzeniem nabycia spadku, które może być przeprowadzone tylko w wyznaczonych sądach.

Kiedy można sporządzić poświadczenie dziedziczenia?
Pierwszym warunkiem jest to, że wszyscy spadkobiercy muszą być ze sobą zgodni, co do kręgu spadkobierców, wysokości przysługujących im udziałów, podstawy dziedziczenia (ustawowe, czy testamentowe). Jakikolwiek spór w tym zakresie wyłącza możliwość sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, a spadkobiercom pozostaje procedura sądowa.
Drugim warunkiem koniecznym jest to, że do aktu muszą jednocześnie stanąć wszystkie osoby wchodzące w krąg spadkobierców ustawowych i testamentowych (wszystkie te osoby muszą być obecne, nawet wówczas, gdy na podstawie testamentu dziedziczy tylko jedna z nich). Nie ma możliwości aby przy takiej procedurze brał udział pełnomocnik któregokolwiek ze spadkobierców.
Akt poświadczenia dziedziczenia może zostać sporządzony, kiedy do dziedziczenia dochodzi na podstawie ustawy lub na podstawie testamentu – z wyłączeniem testamentu szczególnego.

Treść poświadczenia dziedziczenia
W treść aktu określa się m. in. spadkodawcę oraz spadkobierców jak również tytuł powołania do spadku i wysokość przysługujących udziałów. Akt poświadczenia dziedziczenia nie zawiera żadnej wzmianki o składzie majątku spadkodawcy, a także nie wskazuje tego, które konkretnie składniki tego majątku przypadają na rzecz konkretnego spadkobiercy (chyba, że mamy do czynienia z zapisem windykacyjnym)

Głównym atutem przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem jest szybkość otrzymania wymaganego w wielu instytucjach dokumentu – w tym przypadku aktu poświadczenia dziedziczenia, w celu wykazani praw do spadku.

Kontakt i dojazd
notariusz Imielin
  Notariusz
MAREK ROMAN KUCHARSKI

notariusz Sosnowiec 41-400 MYSŁOWICE
ul. MIKOŁOWSKA 34/2

notariusz Lędziny tel.: 32/2038761, 32/7250255
fax: 32/2038761

notariusz Mysłowice e-mail:
kancelaria@notariuszkucharski.pl